Development

Profesional development

source link  

http://www.katalogiroslin.pl/?simsonu=opcje-binarne-minimalna-transakcja&e9f=8c Професионалниот развој на членовите, директните и индиректни учесниците во проектните активности на ИМОР е еден од позначaјните организациските приоритети на кои ИМОР дава акцент. Затоа, во рамките на редовните активности на ИМОР е и професионалниот развој на нашите членови, градењето на нашите капацитите, односно организацискиот развој во преку разни форми на интерни обуки за нашите членови и секако обуки кои ги организираат други организации, институции и институти во земјата и надвор од неа.

great post to read  

http://chercrew.com/?bler=opcje-binarne-z%C5%82ot%C3%B3wki&3af=90 Применувајќи ги стекнатите знаења, вештини и способности во работата со млади луѓе, едукатори и проектни активности, членовите на ИМОР акумулираа големо практично искуство и веќе се искусни обучувачи со големи референци. ИМОР и нашите обучувачи ги ангажираат училиштата, странски и домашни организации и проектни канцеларии во реализацијата на нивните активности или ИМОР помага со советодавни активности и консалтинг за потребите на други организации.

other  

Click Here ИМОР и неговите обучувачи досега биле ангажирани во повеќе проекти. Некои од нив се: „Поврзување на училиштата” на Католичките служби за помош (Catholic Relief Services), „Оспособување на наставниците за користење на Интернет" реализиран од Македонскиот центар за граѓанско образование поддржан од USAID, „Е-школо” кој го реализира Центарот за развој на образованието (EDC) од САД поддржан од USAID, „Проект за модернизација на образованието” кој го реализира Светска банка во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија.

http://gayleharrell.com/?p=352  

you could check here Во рамките на Проектот за модернизација на образованието сите програми кои ИМОР ги предложи беа прифатени од Комисијата на проектот. Од каталогот на програми за обука на наставници во текот на работата, 20 училишта од првиот круг на училишта вклучени во овој проект ги избраа нашите програми и повеќе од 370 наставници од овие училишта ќе бидат обучувани од обучувачите на ИМОР.

Resources

navigate here IMOR offers materials / resources prepared by IMOR and iEARN that can be used for professional development with designation of ownership. To access the materials you need to login / register.

Trainings

look here IMOR and its members offer training, support and expertise in many areas.
Trainings are designed for students, young and adults.
Inform yourself about the areas of training that IMOR offers connecting the following link.

Services

http://swrjustbins.co.uk/case-studies/ Interactive Education and Resource Network Association IMOR offers a wide range services in the field of IT, communication technologies and multimedia, project-based learning, formal and informal education, professional and career development, human resource management, organization management, project management, research engineering and consulting services.