Проекти

Проекти

Чиста вода за здрав свет
http://www.imor.org.mk/voda/ 

Верувај во себе
http://www.imor.org.mk/veruvaj-vo-sebe/

Учење за културната разноликост – можност за меѓу-културна соработка на младите 
http://www.imor.org.mk/programmes/culturalappreciation

Безбедни и Сигурни Млади.Net
http://www.imor.org.mk/programmes/SafeNet

Децата во акција за почиста околина
http://www.imor.org.mk/pocista-okolina

Зајакнување на капацитетите на идните наставници и други професионалци за работа со деца во мултиетничко општество (повеќе...) (Shqip)

On-line поврзување на младите и размена на човечки ресурси
http://www.imor.org.mk/programmes/elinks

Проект за модернизација на образованието (повеќе...)
www.mon.gov.mk/pmo

Телеколаборативни проекти - отворање нови можности и проширување на перспективите
www.imor.org.mk/programmes/telecollaboration

Денот на пролетта во Европа 2007 - училиштата ја слават Европа
http://www.imor.org.mk/programmes/spring_day_07/

Заеднички вредности
http://www.imor.org.mk/programmes/common_values/

Локалната самоуправа во твојата заедница
http://www.imor.org.mk/programmes/lokalnasamouprava/

Global Teenager Project
www.iicd.org/virtualcampus/

Информации за оспособување на младите
http://www.imor.org.mk/programmes/youthempowerment/

Поттикнување на одржливо реинтегрирање во Албанија, провинцијата Косово и Македонија со ангажирање на капацитетите на локаните НВОи за обеабедување на услуги на повратниците (повеќе...)

Млади, Е - дукација, Граѓанско општество (web страната може да се види коректно во пребарувачот Internet Explorer)
http://www.imor.org.mk/programmes/graganskoopstestvo/

Information for Development - Linking and Empowering Balkan Youth
http://www.imor.org.mk/programmes/informationfordevelopment/

Нови образовни можности - подобри перспективи
http://www.imor.org.mk/programmes/cdp/newpossibilities/

Младите за зачувување на традицијата и креирање на иднината (повеќе...)

Боите на виножитото во Битола светат врз тебе (повеќе...)

Youth Communicating and Networking on HIV/AIDS
http://www.digiarts-hiv-unesco.org/index.php

HIV/AIDS: Beyond my Own Backyard
http://www.iearn.nl/

Youth Have a Say Against Terrorism
www.imor.org.mk/programmes/noterror/

School Connectivity Project

Large Socio Economic Development Project

Организациска трансформација на општината по мерка на граѓаните (Акционен план на општина Битола)

Граѓански договор

Граѓанска платформ за мир и стабилност

Transfrontier Cooperation in The Prespa/Ohrid Region in the NGO Sector (повеќе...)

Balkan Youth Network
http://www.imor.org.mk/programmes/byn/default.html

Моќта е во народот (повеќе...)

Еј, излези и гласај, важно е! (повеќе...)

Building Bridges over Borders by using ICT and Project Based Learning
www.imor.org.mk/programmes/bridges/

GEMS (Global Educational Model Schools)
htpp://www.imor.org.mk/programmes/gems/

Balkan in our Eyes (повеќе...)
http://www.imor.org.mk/programmes/bv/

Teenager Beliefs (повеќе...)

Лековити растенија
http://imor.org.mk/programmes/medicines/default.htm

KVCO (Kids Video Collaborate On-line) (повеќе...)

Проекти во рамките на глобалната мрежа на Интернационалната мрежа за образование и ресурси (iEARN) (повеќе...)
International Education and Resource Network (повеќе...)Линкови кон поголеми проекти:

Youth Communicating and Networking on HIV/AIDS http://www.digiarts-hiv-unesco.org/index.php
Building Bridges over Borders by using ICT and PBL http://www.imor.org.mk/programmes/bridges/
Global Teenager Project http://www.iicd.org/virtualcampus/
Youth Have a Say Against Terrorism http://www.imor.org.mk/programmes/noterror/
School Connectivity Project
Balkan Youth Network http://www.imor.org.mk/programmes/byn/
HIV/AIDS: Beyond my Own Backyard http://www.iearn.nk/index2.html
Do We Have a Spare Planet http://www.imor.org.mk/programmes/planet/glavna.htm
GEMS (Global Educational Model Schools) http://www.imor.org.mk/programmes/gems/default.htm
Medicines in our Backyard http://www.imor.org.mk/programmes/medicines/
Balkan in our Eyes http://www.imor.org.mk/programmes/bv/

Alternative flash content

Requirements

Посетители

Имаме присутни 5 гости и нема членови

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

ИМОР нуди материјалите/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој со означување на сопственоста.
За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.