Достигнувања

Достигнувања

 

 • ИМОР ја освои првата награда (златна плакета) на престижниот натпревар eLearning Awards 2007 за проектот “Common Values” спроведен од Рада Аршинковска, проект менаџер на ИМОР и ИМОР обучувач. Натпреварот беше организиран од European Schoolnet - организација на 28 Министерства за образование на ЕУ. Партнерски организации на European Schoolnet во организирање на овој натпревар беа: Young Digital Planet, Intel, Interwrite Learning, Promethean, SMART Technologies, Apple, Michael, Adobe, Belgacom, Microsoft, SIVECO Romania, Telefónica O2 и UPC. Тема на натпреварот беше  „Училштата на иднината, денес“ (‘Future School Now’). На овој натпревар 563 училишта и  организации кои нудат обуки од  земјите ЕУ/ЕЕА ,  земјите членки на ЕУ, Швајцарија и Израел презентираа примери на најдобри практики во користење на технологијата во училиштата на 21. век. Доделувањето на наградата се одржа на завршната церемонија на конференцијата EMINENT во Брисел на 6 декември, 2007. http://www.imor.org.mk/programmes/common_values
 • Училиштата во Македонија за прв пат се вклучуваат во прославата на Денот на пролетта во Европа во рамките на проектот „Денот на пролетта во Европа 2007 - училиштата ја слават Европа“. Активности се во знакот на 50 годишницата од потпишувањето на договорот во Рим, од каде произлегува и слоганот Заедно од 1957. Педагошки советник за проектот во Македонија е Рада Аршинковска, проект менаџер и обучувач во ИМОР.
  http://www.imor.org.mk/programmes/spring_day_07/
 • Во склоп на Проектот за модернизација на на образованието за училиштата од првиот и вториот круг ИМОР реализираше обуки за 700 наставници во текот на работата.
 • ИМОР потпиша договор во јуни 2006 со ЕДЦ (Education Development Center), организацијата која го реализира проектот Е-school во Македонија поддржан од УСАИД за реализација на проектот „Телеколаборативни проекти – отворање/обезбедување нови можности и проширување на перспективите“. http://www.imor.org.mk/programmes/telecollaboration/index.html
 • ИМОР обучувачи беа ангажирани во 2005 и 2006 година од проектот Е-school во Македонија како главни (мастер) тренери или училишни тренери во основни училишта и во некои средни училишта.
 • ИМОР стана Stockholm Challenge Ambassador во 2005 година.
 • Во 2005 и 2006 година ИМОР работеше со Британскиот совет во Македонија на проектот Младинска кампања за толеранција поддржан од ЕАР.
 • Во рамките на Balkan Youth Partnership Program на Balkan Children and Youth Foundation во во 2005 година ИМОР оствари соработка со организацијата Independent Youth Activities – IYA од Албанија.
 • ИМОР е единствена членка во УНЕСКО-вата мрежа Info Youth од Македонија и една од ретките на Балканот која членува во оваа организација повеќе од 5 години.
 • ИМОР е еден од основачите и најискусните организации на Коалицијата на младински организации СЕГА која има членки од целата земја.
 • ИМОР е една од ретките НВОи во Македонија која работеше на подговотката на Националната стратегија за млади на Македонија, во рамките на проектот, Младински национален акционен план, финансиран од ИТЗ.
 • Активности во рамките на работната група на општина Битола во изработка на Акциониот план на општина Битола во сферата на борбата против дрогата - Битола, град без дрога.
 • Активности во рамките на стратешката работната група на општина Битола во изработка на Акциониот план на општина Битола.
 • Проектот Youth Have a Say Against Terrorism, (www.imor.org.mk/programmes/noterror) освои прво место во категоријата „Млади до 18 години“ Global Junior Challenge во Рим, Италија, ноември 2004 година (http://gjc.gioventudigitale.net/2004/en/wCateg18.asp).
 • Проектот Building Bridges over Borders by using ICT and Project Based Learning, (www.imor.org.mk/programmes/bridges ) беше:
 • - Финалист во категоријата образование на Stockholm Challenge Awards, Stockholm, (http://www.stockholmchallenge.se/finalists.asp?id=0&y=1&yr=2002 )
 • - Финалист во категоријата млади до 18 години на Global Junior Challenge, Rome, (http://gjc.gioventudigitale.net/2002/en/Categ18.asp )
 • - Финалист во категоријата New to the Net at Child Net Awards, London, (http://www.childnetacademy.org/winners/previous.aspx ) што досега не и успеало на друга организација од Македонија.
 • ИМОР е ангажиран од страна на CRC (Catholic Relief Services) во рамките на нивниот проект "School Connectivity" со свои обучувачи за учесниците (ученици и едукатори од средни училишта) во овој проект за on-line соработка и проектно базирано учење.
 • Експерт на ИМОР беше ангажиран од УНЕСКО во развојот на пилот програмата на DigiArts Portal - Младите креираат и комуницираат за HIV/AIDS (http://www.digiarts-hiv-unesco.org/index.php ) од февруари до октомври 2004 година.
 • На ИМОР му е понудено од страна на ChildNet Academy негови претставници да станат on-line ментори за млади интернет корисници и претприемачи (www.childnetacademy.org/forum/forums.aspx ).

Alternative flash content

Requirements

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам

(верзија за печатење) Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам 

ИМОР нуди материјали/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој. За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.