Достигнувања

Достигнувања

 

 • ИМОР ја освои првата награда (златна плакета) на престижниот натпревар eLearning Awards 2007 за проектот “Common Values” спроведен од Рада Аршинковска, проект менаџер на ИМОР и ИМОР обучувач. Натпреварот беше организиран од European Schoolnet - организација на 28 Министерства за образование на ЕУ. Партнерски организации на European Schoolnet во организирање на овој натпревар беа: Young Digital Planet, Intel, Interwrite Learning, Promethean, SMART Technologies, Apple, Michael, Adobe, Belgacom, Microsoft, SIVECO Romania, Telefónica O2 и UPC. Тема на натпреварот беше  „Училштата на иднината, денес“ (‘Future School Now’). На овој натпревар 563 училишта и  организации кои нудат обуки од  земјите ЕУ/ЕЕА ,  земјите членки на ЕУ, Швајцарија и Израел презентираа примери на најдобри практики во користење на технологијата во училиштата на 21. век. Доделувањето на наградата се одржа на завршната церемонија на конференцијата EMINENT во Брисел на 6 декември, 2007. http://www.imor.org.mk/programmes/common_values
 • Училиштата во Македонија за прв пат се вклучуваат во прославата на Денот на пролетта во Европа во рамките на проектот „Денот на пролетта во Европа 2007 - училиштата ја слават Европа“. Активности се во знакот на 50 годишницата од потпишувањето на договорот во Рим, од каде произлегува и слоганот Заедно од 1957. Педагошки советник за проектот во Македонија е Рада Аршинковска, проект менаџер и обучувач во ИМОР.
  http://www.imor.org.mk/programmes/spring_day_07/
 • Во склоп на Проектот за модернизација на на образованието за училиштата од првиот и вториот круг ИМОР реализираше обуки за 700 наставници во текот на работата.
 • ИМОР потпиша договор во јуни 2006 со ЕДЦ (Education Development Center), организацијата која го реализира проектот Е-school во Македонија поддржан од УСАИД за реализација на проектот „Телеколаборативни проекти – отворање/обезбедување нови можности и проширување на перспективите“. http://www.imor.org.mk/programmes/telecollaboration/index.html
 • ИМОР обучувачи беа ангажирани во 2005 и 2006 година од проектот Е-school во Македонија како главни (мастер) тренери или училишни тренери во основни училишта и во некои средни училишта.
 • ИМОР стана Stockholm Challenge Ambassador во 2005 година.
 • Во 2005 и 2006 година ИМОР работеше со Британскиот совет во Македонија на проектот Младинска кампања за толеранција поддржан од ЕАР.
 • Во рамките на Balkan Youth Partnership Program на Balkan Children and Youth Foundation во во 2005 година ИМОР оствари соработка со организацијата Independent Youth Activities – IYA од Албанија.
 • ИМОР е единствена членка во УНЕСКО-вата мрежа Info Youth од Македонија и една од ретките на Балканот која членува во оваа организација повеќе од 5 години.
 • ИМОР е еден од основачите и најискусните организации на Коалицијата на младински организации СЕГА која има членки од целата земја.
 • ИМОР е една од ретките НВОи во Македонија која работеше на подговотката на Националната стратегија за млади на Македонија, во рамките на проектот, Младински национален акционен план, финансиран од ИТЗ.
 • Активности во рамките на работната група на општина Битола во изработка на Акциониот план на општина Битола во сферата на борбата против дрогата - Битола, град без дрога.
 • Активности во рамките на стратешката работната група на општина Битола во изработка на Акциониот план на општина Битола.
 • Проектот Youth Have a Say Against Terrorism, (www.imor.org.mk/programmes/noterror) освои прво место во категоријата „Млади до 18 години“ Global Junior Challenge во Рим, Италија, ноември 2004 година (http://gjc.gioventudigitale.net/2004/en/wCateg18.asp).
 • Проектот Building Bridges over Borders by using ICT and Project Based Learning, (www.imor.org.mk/programmes/bridges ) беше:
 • - Финалист во категоријата образование на Stockholm Challenge Awards, Stockholm, (http://www.stockholmchallenge.se/finalists.asp?id=0&y=1&yr=2002 )
 • - Финалист во категоријата млади до 18 години на Global Junior Challenge, Rome, (http://gjc.gioventudigitale.net/2002/en/Categ18.asp )
 • - Финалист во категоријата New to the Net at Child Net Awards, London, (http://www.childnetacademy.org/winners/previous.aspx ) што досега не и успеало на друга организација од Македонија.
 • ИМОР е ангажиран од страна на CRC (Catholic Relief Services) во рамките на нивниот проект "School Connectivity" со свои обучувачи за учесниците (ученици и едукатори од средни училишта) во овој проект за on-line соработка и проектно базирано учење.
 • Експерт на ИМОР беше ангажиран од УНЕСКО во развојот на пилот програмата на DigiArts Portal - Младите креираат и комуницираат за HIV/AIDS (http://www.digiarts-hiv-unesco.org/index.php ) од февруари до октомври 2004 година.
 • На ИМОР му е понудено од страна на ChildNet Academy негови претставници да станат on-line ментори за млади интернет корисници и претприемачи (www.childnetacademy.org/forum/forums.aspx ).

Alternative flash content

Requirements

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

ИМОР нуди материјалите/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој со означување на сопственоста.
За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.