Донаторски организации

Донаторски организации

  • УНЕСКО
  • Фондација Институт отворено општество Македонија
  • Schools Online
  • Open Societs Institute New York
  • Иницијатива за градење доверба Битола (ЦБИ Битола - ИОМ)
  • Македонски центар за меѓународна соработка
  • iEARN International • Институт за трајни заедници
  • Интернационална Организација за Миграции - ИОМ
  • е-Македонија
  • USAID - EDC

Посетители

webpage Имаме присутни 23 гости и нема членови

their explanation

Материјали

additional resources ИМОР нуди материјалите/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој со означување на сопственоста. melbourne indian dating За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

pop over to this website

Обуки

explanation ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области. click Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели. http://ces.fi/?piskodrom=autopilot-bin%C3%A4re-optionen&d98=73 Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

http://maryray.co.uk/?klyv=opzioni-binarie-trucchi&3c2=68

Услуги

websites Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.

http://hautplantade.com/?pemeb=opzioni-vanilla-sul-forex&359=4b