Донаторски организации

Донаторски организации

 • УНЕСКО
 • Фондација Институт отворено општество Македонија
 • Schools Online
 • Open Society Institute New York
 • Иницијатива за градење доверба Битола (ЦБИ Битола - ИОМ)
 • Македонски центар за меѓународна соработка
 • iEARN - International Education and Resource Network 
 • Институт за трајни заедници
 • Интернационална Организација за Миграции - ИОМ
 • е-Македонија
 • USAID - EDC

Посетители

Имаме присутни 4 гости и нема членови

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам

(верзија за печатење) Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам 

ИМОР нуди материјали/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој. За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.