Донаторски организации

Донаторски организации

  • УНЕСКО
  • Фондација Институт отворено општество Македонија
  • Schools Online
  • Open Societs Institute New York
  • Иницијатива за градење доверба Битола (ЦБИ Битола - ИОМ)
  • Македонски центар за меѓународна соработка
  • iEARN International • Институт за трајни заедници
  • Интернационална Организација за Миграции - ИОМ
  • е-Македонија
  • USAID - EDC

Посетители

Имаме присутни 4 гости и нема членови

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

ИМОР нуди материјалите/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој со означување на сопственоста.
За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.