Често поставувани прашања

Често поставувани прашања


-Што значи ИМОР ?
ИМОР значи - Интерактивна Мрежа за Образование и Ресурси


-Колку време постои ИМОР и што претставува ?
ИМОР претставува здружение на граѓани (невладина организација) и е формирана во 2000 година и е позната како Интернационална мрежа за образование и ресурски, а од 2004 год. е преименувана во Интерактивна МОР.


-Со што се занимава (нејзина мисија) ?
ИМОР како НВО се занимава со оспособување на младиот човек во Р.Македонија во духот на меѓукултурното разбирање и соработка, граѓанско општество и демократија преку проектна и истражувачка работа со користење на компјутерско и комуникациона технологија.


-Кои групи ги опфаќа оваа организација ?
Целни групи кои ги опфаќа ИМОР се: младина и студенти, националности, хендикепирани, маргинализирани, деца, неврботени.


-Во кои области делува / работи ИМОР ?
Област на делување на ИМОР не е само образованието. ИМОР делува во повеќе сектори, како: работа со млади, граѓанско општество, образование, меѓуетничко разбирање, човекови права, екологија, меѓународна соработка, учење за и ценење на различните култирии и уметност, маргинализирани, сиромашни заедници, полова еднаквост.


-Што конкретно работи ИМОР, како и што всушност нуди оваа организација ?
ИМОР има повеќе типови на активности, како и голем број на можности кои што ги нуди.
Активности и можности:on-line проектна работа, обуки и совети, информации, иновативен начин на користење на компјутерска и комуникациона техника, размена на млади луѓе и едукатори, идентификување на млади лидери и работа со нив, лобирање, работа со нови технологии, развој на мултимедијални производи, реализација на концепти за отворено учење и учење на далечина, студиски престои, мрежи од организации.


-Дали има и кои се конкретните цели на организацијата ?
ИМОР има повеќе конкретни цели. Доколку сакате да ги дознаете, кликнете тука .


-Каде се наоѓа седиштето на организацијата ?
Седиштето на ИМОР се наоѓа во Битола, на адреса:
Ул.„Милтон Манаки“ бр.17
7000 Битола

-Контакти:
тел. 047 203 555 047 203 555 e-mail> Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
факс: 047 252 524

Контакт лица:
ЈОВЕ ЈАНКУЛОВСКИ - Претседател на управниот одбор на здружението ( Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете )
РАДА АРШИНКОВСКА- Претседател на Собрание на здружението ( Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете )

-Колку членови има ИМОР ?
Вкупниот број на членови е 230.

-На кој принцип работи организацијата ?
ИМОР како здружение на граѓани работи на приндип на волонтеризам.

-Структура на ИМОР и нејзини органи ?
Структурата на ИМОР можете да ја видите тука.

Органи на ИМОР се:
-Собрание од 60 членови (со 45% учество на жени, а учеството на млади под 30 години е 70%);
-Управен орган кој е и извршен орган и брои 7 членови.

-Каде е распространета организацијата ?
ИМОР е активен во 15-20 училишта од вкупно 95 средни училишта во Македонија.
Свои ресурски центри покрај во Битола има и во Куманово, Кочани, Скопје, Тетово. Но тие се во моментов затоа што ИМОР работи на целосно покривање на Македонија.

-Дали ИМОР е профитна или неприфатна организација ?
ИМОР е не-профитна и невладина организација.

-Што треба моето училиште или јас да направам, за да се вклучам во ИМОР ?
За вклучување потребно е да имате желба и да сте заинтересирани како и да стапите во контакт со лицата од ИМОР кои што ќе ви помогнат во вклучувањето.

-Кои критериуми треба да ги задоволуваат членовите ?
Членовите треба да имаат познавање од англиски и компјутери, особено Internet и e-mail, како и да имаат доволно време да посветат на on-line работа.

-Во што се состои работата на членовите ?
-On-line работа на проекти, помош при организирање и соработка со други организции, меѓусебна комуникација, размена на искуства, учество во работилници , обука.

-Кои проекти ги има изработено ИМОР ?
Линкови кон поголеми проекти:

Проект URL

Youth Communicating and Networking on HIV/AIDS http://www.digiarts-hiv-unesco.org/index.php

Building Bridges over Borders bu ising ICT and PBL http://www.imor.org.mk/programmes/bridges

Common Values http://imor.org.mk/programmes/common_values

Spring Day For Europe 2007 http://www.imor.org.mk/programmes/spring_day_07

Global Teenager Project http://www.iicd.org/virtualcompus

YouthHaveaSaygainstTerrorism http://www.imor.org/programmes/noterror

Svhool Connectivity Project

Balkan Uouth Network http://www.imor.org/programmes/byn

HIV/AIDS:Beyond my Own Backyard

Do We Nave a Spare Planet www.imor.org/programmes/planet

GEMS(Global Education Model Schools www.imor.org.mk/programmes/gems

Medicines in our Backyard www.imor.org/programmes/medicines

Balkan in our Eyes www.imor.org/programmes/bv

-Дали има и кои се позначајни достигнувања на ИМОР?

Сите достигнувања можете да ги видите тука .

-Членување во други мрежи ?
Мрежите со кои членува ИМОР можете да ги видите тука.

-Зошто ми е потребен ИМОР ?
ИМОР е организација која помага во разрешување на проблемите во сите сфери на живеењето, а во кои се затекнати младите. Таа преку едукација помага во решавање на повеќе проблеми.

-Зошто ИМОР е поразличен ?
ИМОР е поразличен поради начинот на кој што функционира. Во ИМОР нема подредени, сите се еднакви.

-Што нуди ИМОР ?
ИМОР нуди и обуки како за своите членови, така и за сите оние кои што се интересираат. Ако сакате да знаете нешто повеќе за oбуките видете ги материјалните ресурси на ИМОР.

-Може ли ИМОР да им помогне на наставниците кои што сакат (имаат желба) да учествуваат во проекти? Пари? Техника? Едукациона стратегија?
ИМОР им помага на сите. Наставниците кои што имаат желба да учествуваат во проекти можат да добијат стручна помош од нашите обучувачи кои што ќе им помогнат да научат како сè тоа се прави, да научат едукациона стратегија, им ги дава на располагање своите технички ресурси, но не помага со финансии.

-Како може моето училиште или јас да станам регистриран корисник на ИМОР ?

За да станете регистриран корисник на ИМОР потребно е да пополните пристапница за регистрирање во ИМОР

-Колку чини регистрацијата:
500 ден. индивидуална, 5000 ден. орг.

-Како да учествувам и да иницирам проекти во ИМОР ?

-Кој ги води проектите?
Проектите ги води координатор на проектот кој што ги координира сите активности.

-Дали треба да се плати нешто за учество во проекти?
За учество во проект не треба ништо да се плати.

-Како да започнам проект?
Започнете со истражување за темата на проектот.

-Од каде да започнам?

Едноставно со испраќање на e-mail порака

-Како да се поврзам со училиште во друга држава?
ИМОР и EARN ви овозможуваат поврзување со училишта од други држави со користење на ICT и on-line комуникација.

-Како може да пристапам до форумите/новинските групи?
Одговорот ќе го најдете тука.

Alternative flash content

Requirements

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам

(верзија за печатење) Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам 

ИМОР нуди материјали/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој. За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.