Мрежа на ИМОР

Мрежа на ИМОР


ИМОР
членува во домашни и меѓународни формални мрежи како автономна и рамноправна членка:

 

Исто така, ИМОР членува во домашни и меѓународни неформални мрежи како автономна и рамноправна членка:

  • Balkan Youth Network (водечка организација)
  • Мозаик
  • Коалициите на НВОи Доста е! и Мозаик и натаму продолжуваат да постојат. Конкретно сега активностите во рамките на коалицијата Доста е! се фокусираат на Македонија без оружје. И во овие активности ИМОР зема активно учество.

Посетители

Имаме присутни 8 гости и нема членови

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

ИМОР нуди материјалите/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој со означување на сопственоста.
За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.