Мрежа на ИМОР

Мрежа на ИМОР


ИМОР
членува во домашни и меѓународни формални мрежи како автономна и рамноправна членка:

 

Исто така, ИМОР членува во домашни и меѓународни неформални мрежи како автономна и рамноправна членка:

  • Balkan Youth Network (водечка организација)
  • Мозаик
  • Коалициите на НВОи Доста е! и Мозаик и натаму продолжуваат да постојат. Конкретно сега активностите во рамките на коалицијата Доста е! се фокусираат на Македонија без оружје. И во овие активности ИМОР зема активно учество.

Посетители

Имаме присутни 5 гости и нема членови

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам

(верзија за печатење) Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам 

ИМОР нуди материјали/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој. За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.