Проекти реализирани во соработка

Проекти реализирани во соработка

Проекти реализирани во соработка со други граѓански организации

 • Боите на виножитото во Битола светат врз тебе
 • Global Teenager Project
 • Граѓански договор
 • Youth Have a Say against Terrorism
 • Transfrontier Cooperation in The Prespa/Ohrid Region in the NGO Sector
 • Building Bridges over Borders by using ICT and Project Based Learning
 • Balkan South Network
 • GEMS (Global Educational Model School)
 • Моќта е во народот
 • Еј, излези и гласај, важно е!
 • School Connectivity Project
 • Balkan in out Eyes
 • Teenager Beliefs
 • Лековити растенија
 • KVCO (Kids Video Collaborate On-line)
 • Интернационална мрежа за образование и ресурси

 

Проекти реализирани во соработка со владини организации

 • Организациска трансформација на општината по мерка на граѓаните (Акционен план на општина Битола)
 • Transfrontier Cooperation in The Prespa/Ohrid Region in the NGO Sector
 • Large Socio-Economic Development Project (Component: Regional Development Plan)
 • Youth Have a Say against Terrorism
 • Building Bridges over Borders by using ICT and Project Based Learning
 • School Connectivity Project

 

Проекти реализирани во соработка со организации и институции, во приватниот и јавниот сектор

 • GEMS (Global Educational Model School)
 • Моќта е во народот
 • Еј, излези и гласај, важно е!

Alternative flash content

Requirements

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам

(верзија за печатење) Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам 

ИМОР нуди материјали/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој. За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.