Обуки

Обуки

buy Maxalt misoprostol online in Allentown Pennsylvania Некои од областите за кои ИМОР и неговите членови можат да понудат обука, поддршка и експертиза:

 • On-line соработување на проекти;
 • Проектно базирано учење;
 • Иновативно користење на компјутерски и комуникациски технологии;
 • Развој на мултимедијални производи;
 • On-line/Мрежно комуницирање;
 • On-line етика;
 • Дизајн и менаџмент на проекти;
 • Иновативни активности во образованието;
 • Нови приоди и тенденции во образованието;
 • Менаџмент во училница и лабораторија/училница;
 • Управување со човечки ресурси;
 • Раководење со програма;
 • Планирање и програмирање;
 • Евалауација и оценување;
 • Само-евалуација и само-оценување;
 • Комуникациски вештини;
 • Тимска работа;
 • Лидерство;
 • Разрешување на конфликти;
 • Човекови права;
 • Права на децата;
 • Организациски развој;
 • Стратешко планирање;
 • Административно работење;
 • Демократија и граѓанско општество;
 • Избори (парламентарни и локални) - права и обврски;
 • Социјален дијалог;
 • Врска помеѓу пазарот на труд и стручното образование;
 • Образование за возрасни со модуларен пристап;

Општи податоци

ikili opsiyon robotu

opzioni binarie automatizzato com Име: Здружение на граѓани “Интерактивна мрежа за образование и ресурси”, Битола - ИМОР.

http://www.nc-mentor.com/?deltabank=was-ist-ein-demokonto&932=e2 was ist ein demokonto повеќе...

 

Мисија

Köp Cialis Sverige

binaire opties top trading automatico forex Мисијата на ИМОР е оспособување на младиот човек во духот на меѓукултурно разбирање и соработка, граѓанско општество и демократија...
повеќе...

 

Активности

novatos trading club opciones binarias

Работа со млади, граѓанско општество, образование, меѓуетеничко разбирање, човекови права, екологија...
повеќе...

 

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

ИМОР нуди материјалите/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој со означување на сопственоста.
За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.