On-line курсеви за професионален развој

Според барањата и потребите на побарувачите на услуги подготвуваме on-line курсеви за усовршување во различни области.

За дополнителни информации контактирајте не:

 


 

www.alison.com Intermediate - advanced courses on Word, Excel, PowerPoint, Touch-typing, health and safety, financial and business resources (using Alison)