Материјали и ресурси

Прирачник

Материјали

http://paxxo.se/?praktika=k%C3%B6p-Viagra-50-mg-p%C3%A5-n%C3%A4tet-utan-recept&002=c1 ИМОР нуди материјалите/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој со означување на сопственоста.
За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

http://big-balloon.nl/contact/feed

Обуки

More about the author ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

scared to go on a dating site

Услуги

http://chalkstreamflyfishing.co.uk/Ă‚ Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.

http://ostacamping.com/component/content/?Itemid=13