банер

Еко препораки

  • The Animals Save the Planet The Animals Save the Planet ЕДУКАТИВНИ ФИЛМОВИ - “ЖИВОТНИТЕ ЈА СПАСУВААТ ПЛАНЕТАТА“
  • Wake Up, Freak Out (Разбуди се, активирај се) Wake Up, Freak Out (Разбуди се, активирај се) WAKE UP, FREAK OUT (РАЗБУДИ СЕ, АКТИВИРАЈ СЕ)
  • Glocary Store Wars (Војна на самопослугите) Glocary Store Wars (Војна на самопослугите) GLOCARY STORE WARS (ВОЈНА НА САМОПОСЛУГИТЕ)
  • MATRIX 1 MATRIX 1 MATRIX 1 - ВИСТИНАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА
  • MATRIX 2 MATRIX 2 ВИСТИНАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА ВО ИНДУСТРИСКИТЕ МЛЕКАРИ
  • Bed Are Burning Bed Are Burning BED ARE BURNING - ВИДЕО СПОТ НА ТЕМА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ
     


Најнови настани

28.05.2012
Завршен настан организиран по повод успешното спроведување на проектот „ДЕЦАТА ВО АКЦИЈА ЗА ПОЧИСТА ОКОЛИНА“. Настанот се одржа во ООУ „Петар Поп Арсов“.На завршниот настан беа доделени награди на учениците за креативни изработки на платно и за најдобрите креативни изработки со еко слоган на рециклирани кеси.

ПРВА НАГРАДА ВТОРА НАГРАДА ТРЕТА НАГРАДА ПРВА НАГРАДА ВТОРА НАГРАДА ТРЕТА НАГРАДА

Извештај од анализата на анкетен прашалник за oдржлив развoј вo рамките на прoектoт
"Децата вo акција за пoчиста oкплина" Анализа од јавна анкета за одржлив развој

04.05.2012
Работилница за истражувачки процес и теренска анкета во ООУ "Војдан Чернодрински" и ООУ "Христијан Тодоровски Карпош".
Работилница во ООУ

26.04.2012
Работилница за истражувачки процес и теренска анкета во ООУ "Лазо Трповски" и ООУ "Петар Поп Арсов".
Работилница во ООУ

24.04.2012
Работилница за истражувачки процес и теренска анкета во ООУ "Владо Тасевски" и ООУ "Јан Амос Коменски".
Работилница во ООУ

23.04.2012
Едукативно креативна работилница во ООУ "Петар Поп Арсов".
Работилница во ООУ

19.04.2012
Едукативно креативна работилница во ООУ "Христијан Тодоровски Карпош".
Работилница во ООУ

17.04.2012
Едукативно креативна работилница во ООУ "Јан Амос Коменски".
Работилница во ООУ

10.04.2012
Едукативно креативна работилница во ООУ "Владо Тасевски".
Работилница во ООУ

06.04.2012
Едукативно креативна работилница во ООУ „Војдан Чернодрински“.
Работилница во ООУ „Војдан Чернодрински“

05.04.2012
Едукативно креативна работилница во ООУ „Лазо Трповски“.
Работилница во ООУ „Лазо Трповски“

 

Учениците од шест основни училишта на Општина Карпош ќе земат учество во едукативните и креативни работилници што ќе се организираат во рамките на проектот ДЕЦАТА ВО АКЦИЈА ЗА ПОЧИСТА ОКОЛИНА. Тема на работилниците ќе биде концептот 5R за одржлив развој:

Rething - Размисли

Reduce - Редуцирај (намали)
Reuse - Реуотреби (повторно употреби, искористи)
Repair - Репарирај (поправи)
Recycle - Рециклирај (преработи)

Работилниците ќе се одржат со следната динамика:
- ООУ "Лазо Трповски", 05.04.2012
- ООУ "Војдан Чернодрински", 06.04.2012
- ООУ "Владо Тасевски", 10.04.2012
- ООУ "Јан Амос Коменски", 17.04.2012
- ООУ "Христијан Тодоровски Карпош", 19.04.2012
- ООУ "Петар Поп Арсов", 23.04.2012
повеќе

 


© Web Design: UnaDesign