Ratings / Рангирање / Rangimi

Учесниците во проектот „Безбедни и Сигурни Млади.Нет“ се натпреваруваат за најдобар труд креиран на темите на проектот. Кликнете на малите сликички поставени подолу за да ги видите креативните изработки на учениците во поголем формат и земате учество во гласањето за одредени изработки. Секој посетител на веб страната може да земе учество во гласањето. За една изработка може да се гласа само еднаш од една IP адреса.
Гласањето за трудовите ќе започне во 12.00 (пладне) на 15. декември 2013 (недела) и ќе заврши на 24. декември 2013 (вторник) во 22.00 часот. За конечниот пласман на трудовите покрај on-line гласењето ќе одлучува и комисија која ќе ги разгледа и бодира трудовите. На 25. декември 2013 (среда) ќе се објават резултатите од конкурсите. Наградите за најуспешни трудови ќе се доделат на 27. декември 2013 (петок).

За 1. место обезбеден е фонд (средства или предмет/и) во висина до 5000,00 МКД.
За 2. место обезбеден е фонд (средства или предмет/и) во висина до 3000,00 МКД.
За 3. место обезбеден е фонд (средства или предмет/и) во висина до 2000,00 МКД.

страна 1 2 3 4 5
Тековно вреднување:
* * * * (3.53 од можни 5)
53 пати вреднувано
Вреднувајте:
Тековно вреднување:
* * 1/2 (2.25 од можни 5)
8 пати вреднувано
Вреднувајте:
Тековно вреднување:
* * (1.78 од можни 5)
9 пати вреднувано
Вреднувајте:
Тековно вреднување:
* * * 1/2 (3.3 од можни 5)
73 пати вреднувано
Вреднувајте:
Тековно вреднување:
* * * (3 од можни 5)
4 пати вреднувано
Вреднувајте:
Тековно вреднување:
* * * (3 од можни 5)
2 пати вреднувано
Вреднувајте:
Тековно вреднување:
* * * * (3.75 од можни 5)
67 пати вреднувано
Вреднувајте:

EN  |  Mk  |  Al 


Logo UNESCO & Logo IFAP

Produced with the financial support of UNESCO in the framework of the Intergovernmental Information for All Programme (IFAP).