Галерија

Слики од обука одржана во СУГС „Владо Тасевски“ - Аеродром, Скопје

Слики од обука одржана во СУГС „Владо Тасевски“ - Автокоманда, Скопје
Група 1

Слики од обука одржана во СУГС „Владо Тасевски“ - Автокоманда, Скопје
Група 2

Слики од обука одржана во СУГС "Браќа Миладиновци" - н.Драчево, Скопје
Група 1

Слики од обука одржана во СУГС "Браќа Миладиновци" - н.Драчево, Скопје
Група 2

       

EN  |  Mk  |  Al 


Logo UNESCO & Logo IFAP

Овој проект се имплементира со финансиска поддршка на УНЕСКО во рамките на неговата Меѓувладина Програма Информации за Сите.