Наградени трудови на тема:
Безбедни и Сигурни Млади.Net

Трудот доби 1. награда со освоени 94 бодови: 47 бодови од онлајн гласање и 47 бодови од жири комисијата.  
Трудот доби 2. награда со освоени 93 бодови: 48 бодови од онлајн гласање и 45 бодови од жири комисијата.  
3. награда со освоени 91 бодови добија следните два труда:
Трудот освои 43 бодови онлајн од гласање и 48 бодови од жири комисијата.  
Трудот освои 42 бодови онлајн од гласање и 49 бодови од жири комисијата.  

Во бодирањето на трудовите учествуваа бодовите од онлајн гласањето и бодовите на жири комисијата со по 50%. Во бодовите од онлајн гласањето беа земени два параметри: број на гласачи и просек на добиените гласови.

На сите учесници им благодариме за учеството со кое го збогатија овој проект!

Честитки на авторите на наградените трудови!

Оправданост

Интернет прерасна во алатка за комуникација и вмрежување од огромно значење за 21. век. Фактот што неколу милијарди луѓе го користат Интернет може да се смета дека Интернет е феномен кој има димензија на револуција.

read more

Сеопфатна цел на проектот

Овој проект има за цел да придонесе во создавање безбедна и сигурна Интернет околина за младите од Македонија, особено за оневозможените и ранливи групи, со цел да се отстранат бариерите и поттикнат еднаквите можности со посредство на ИКТ активности базирани на соработка.

read more

ИКТ активности базирани на соработка

За да се оствари сеопфатната цел на проектот и за младите да бидат поблиски и заедно, да се поттикне пријателството меѓу нив, ќе се применат онлајн комуникациони алатки и концептот за Проекто Базирано Учење со посредство на платформата (http://safeyouthnet.pbworks.com).

read more