Проектот Зеднички вредности се спроведува во училиштата
во Република Македонија во рамките на активностите за промоција на трајни и универзални вредности помеѓу младите
со цел поттикнување на
Европските интегративни процеси.

Во тек е работата на чекор 11. Сите учесници кои не ги завршиле претходните чекори се молат да го сторат тоа колку што можат побрзо.

ресурси:
- вредности
- нашите нови вредности
-
конвенција за правата на детето
-
европска конвенција за човекови права
-
алтруизам
-
демократија
- Европска Унија

 

Проверете го вашето знаење за работата на Европската Унија.

Земете учество во ЕУ - квизот!

Корисничко име Лозинка