Биди дел од промената

bidi-svojВо последната работилница се прави преглед и рефлексија на сé што научиле учениците. Учениците се подготвуваат да дадат пример на самодоверба во својот изглед, надвор од училиштето.

Во оваа работилница учениците ќе:

  • се обврзат дека ќе постапуваат како поборници за градење на самодоверба и доверба во сопственото тело, и ќе направат промени за себе.
  • Промовирање на новата улога на учениците и развој на план за градење на самодоверба во својот изглед во нивната заедница.