Медиумски пораки

dieta-mediumi5Учениците учат како да бидат разумни, критички корисници на медиумите преку анализа како сликите на луѓето што се појавуваат на ТВ, реклами, списанија итн. кои често се манипулирани и драстично променети за да го рефлектираат тековниот идеален изглед.
Во оваа работилница учениците ќе:
• изградат медиумска писменост преку истражување како сликите и пораките од рекламите во медиумите се обработени и невистинити
• разберат дека е бескорисно да се споредуваат себеси со сликите од медиумите затоа што сликите често промовираат идеален изглед со цел да ни продадат продукти или понудат услуги
• генерираат стратегии како да ги игнорираат медиумските слики и пораки кои промовираат идеален изглед.

Во работилницата ќе се користат кратки видеа и модни журнали за поддршка на темите на дискусија и за да се предизвика понатамошна дебата за влијанието на медиумите кои создаваат слика за убавина која е далеку од реалноста.