Отфрли ги разговорите за надворешниот изглед

Преку разгледување на проблемите што може да ги предизвика зборувањето за изгледот, вклучувајќи и како тоа може да наштети на самодовербата, учениците развиваат техники за пренасочување или преформулирање на такви разговори. Во оваа работилница учениците ќе:

  • сфатат што сé подразбира под зборување за изгледот, и зошто луѓето се вклучуваат во разговори за изгледот
  • ги препознаат проблемите што ги предизвикуваат разговорите за изгледот и ќе развијат стратегии за да се спротистават на разговори за изгледот
  • ќе се обврзат да превземат акција за градење на доверба на нивното тело

Во работилницата ќе се користат филмови и илустрации за поддршка на темите на дискусија и за да се предизвика понатамошна дебата за негативни последици од разговорите за надворешниот изгледот.

Филмови

tim

 

Илустрација