„Ниту еден млад човек не треба да го напушти училиштето со чувство дека не може целосно да учествува во животот, поради начинот на кој, тој мисли дека изгледа.“ Ненси Еткоф, клинички професор, Медицинскиот факултет Харвард. Ниското ниво на самодоверба (eng. self-esteem) и незадоволството од надворешниот… повеќе »

Идеали за надворешниот изглед

Учениците ги идентификуваат карактеристиките кои го сочинуваат надворешен изглед на идеалите и го разгледуваат концептот расчленето. Како идеалите се промениле? Од каде доаѓаат? Каков притисок прават тие на нас? Кои квалитети треба да ги промовираме? Во оваа работилница учениците ќе: го разберат концептот на идеален… повеќе »

Медиумски пораки

Учениците учат како да бидат разумни, критички корисници на медиумите преку анализа како сликите на луѓето што се појавуваат на ТВ, реклами, списанија итн. кои често се манипулирани и драстично променети за да го рефлектираат тековниот идеален изглед. Во оваа работилница учениците ќе: • изградат… повеќе »

Спротивстави се на споредбите

Учениците согледуваат дека фокусирањето на изгледот често води до бескорисни споредувања. Наместо да проценуваат дека физичките карактеристики на другите луѓе се подобри од нивните, кои други позитивни споредувања може да прифатат? Во оваа работилница учениците ќе: разберат дека споредувањето на изгледот на поединци и медиумските… повеќе »

Отфрли ги разговорите за надворешниот изглед

Преку разгледување на проблемите што може да ги предизвика зборувањето за изгледот, вклучувајќи и како тоа може да наштети на самодовербата, учениците развиваат техники за пренасочување или преформулирање на такви разговори. Во оваа работилница учениците ќе: сфатат што сé подразбира под зборување за изгледот, и… повеќе »

Биди дел од промената

Во последната работилница се прави преглед и рефлексија на сé што научиле учениците. Учениците се подготвуваат да дадат пример на самодоверба во својот изглед, надвор од училиштето. Во оваа работилница учениците ќе: се обврзат дека ќе постапуваат како поборници за градење на самодоверба и доверба… повеќе »