Реинтегрирање

Поттикнување на одржливо реинтегрирање во Албанија...

Име на проектот: Поттикнување на одржливо реинтегрирање во Албанија, провинцијата Косово и Македонија со ангажирање на капацитетите на локаните НВОи за обеабедување на услуги на повратниците

Целна група: Сите возрасти
Активности:
• Истражување на пазарот на труд за можности за вработување на повратниците;
• Истражување на пазарот на труд за можности за само-вработување на повратниците;
• Организирање на нивно оспособување за извршување на работата;
• Организирање на набавка на опрема и средства за вршење на работата;
• Организирање на почетокот на нивното работење;
• Обезбедување на клиенти за нивната работа;
• Обезбедување на поддршка на децата на повратниците во процесот на едукација и интеграција во општеството.
Партнери во проектот: ИОМ Македонија, 4 НВОи од Македонија.
Локација: Различни градови низ Македонија
Период: април 2004 - октомври 2005

Alternative flash content

Requirements

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам

(верзија за печатење) Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам 

ИМОР нуди материјали/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој. За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.