Telekolaborativen Proekt

Arabati Baba Te}e

Na izlezot od Tetovo kon Gostivar,vo podno`jeto na planinata [ara,smesteno e Dervi{koto Arabat Baba ili Sersem Ali Baba Te}e.


Te}eto e izgradeno vo vtorata polovina na
XVIII vek od Rexep Pa{a i negoviot sin Abdurahman Pa{a koi se spomnuvaat i vo vrska so izgradbata na [arena Xamija vo Tetovo, kako i Tetovskoto Kale. Postoi teorija spored koja gradeweto na Te}eto bilo zapo~nato od strana na Sersen Ali Baba.


Te}eto pretstavuva kompleks od verski objekti,grupirani okolu turbeto(grobot)naSersem Ali Baba dervi{ koj pripa|al na redot bekte{i. Od ovie objekti deneska se so~uvani {adrvan, bogomoqa, turbe, kula, ~e{ma, kujna-trpezarija, konak, dervi{hane, haremlak.
Vo tekot na 120 godini vo Te}eto `iveele bekte{i koi gi u~ele tajnite na svojata sekta koja e edna od najva`nite me|u pove}e od dvanaesette poznati derve{ki sekti.
Dervi{ite se poznati po nivniot posebno neguvan kult kon po~inatite babi i {ehovi. Edna{ vo godinata,vo spomen na imamot Husein i negovoto semejstvo koi bile zaklani vo Kerberi, Sirija, dervi{ite ja vr{at bogoslu`bata vo ~ii ramki e i molitvata koja se odviva so ritmi~ka muzika i dvi`ewa pri {to tie spomnuvaj}i go boga i ni{aj}i se levo i desno, napred-nazad pa|aat vo misti~en zanes i na krajot se bodat so igli i drugi ostri predmeti po teloto.
Aktivniot Dervi{ki `ivot vo Te}eto se zadr`al do1912 godina. Vo 1941 se obnovil se do1945 godina koga Te}eto celosno e napu{teno.
Denes vo kompleksot na te}eto e smesten i narodniot muzej na grad Tetovo.