Проекти

Проекти

Чиста вода за здрав свет
http://www.imor.org.mk/voda/ 

Верувај во себе
http://www.imor.org.mk/veruvaj-vo-sebe/

Учење за културната разноликост – можност за меѓу-културна соработка на младите 
http://www.imor.org.mk/programmes/culturalappreciation

Безбедни и Сигурни Млади.Net
http://www.imor.org.mk/programmes/SafeNet

Децата во акција за почиста околина
http://www.imor.org.mk/pocista-okolina

Зајакнување на капацитетите на идните наставници и други професионалци за работа со деца во мултиетничко општество (повеќе...) (Shqip)

On-line поврзување на младите и размена на човечки ресурси
http://www.imor.org.mk/programmes/elinks

Проект за модернизација на образованието (повеќе...)
www.mon.gov.mk/pmo

Телеколаборативни проекти - отворање нови можности и проширување на перспективите
www.imor.org.mk/programmes/telecollaboration

Денот на пролетта во Европа 2007 - училиштата ја слават Европа
http://www.imor.org.mk/programmes/spring_day_07/

Заеднички вредности
http://www.imor.org.mk/programmes/common_values/

Локалната самоуправа во твојата заедница
http://www.imor.org.mk/programmes/lokalnasamouprava/

Global Teenager Project
www.iicd.org/virtualcampus/

Информации за оспособување на младите
http://www.imor.org.mk/programmes/youthempowerment/

Поттикнување на одржливо реинтегрирање во Албанија, провинцијата Косово и Македонија со ангажирање на капацитетите на локаните НВОи за обеабедување на услуги на повратниците (повеќе...)

Млади, Е - дукација, Граѓанско општество (web страната може да се види коректно во пребарувачот Internet Explorer)
http://www.imor.org.mk/programmes/graganskoopstestvo/

Information for Development - Linking and Empowering Balkan Youth
http://www.imor.org.mk/programmes/informationfordevelopment/

Нови образовни можности - подобри перспективи
http://www.imor.org.mk/programmes/cdp/newpossibilities/

Младите за зачувување на традицијата и креирање на иднината (повеќе...)

Боите на виножитото во Битола светат врз тебе (повеќе...)

Youth Communicating and Networking on HIV/AIDS
http://www.digiarts-hiv-unesco.org/index.php

HIV/AIDS: Beyond my Own Backyard
http://www.iearn.nl/

Youth Have a Say Against Terrorism
www.imor.org.mk/programmes/noterror/

School Connectivity Project

Large Socio Economic Development Project

Организациска трансформација на општината по мерка на граѓаните (Акционен план на општина Битола)

Граѓански договор

Граѓанска платформ за мир и стабилност

Transfrontier Cooperation in The Prespa/Ohrid Region in the NGO Sector (повеќе...)

Balkan Youth Network
http://www.imor.org.mk/programmes/byn/default.html

Моќта е во народот (повеќе...)

Еј, излези и гласај, важно е! (повеќе...)

Building Bridges over Borders by using ICT and Project Based Learning
www.imor.org.mk/programmes/bridges/

GEMS (Global Educational Model Schools)
htpp://www.imor.org.mk/programmes/gems/

Balkan in our Eyes (повеќе...)
http://www.imor.org.mk/programmes/bv/

Teenager Beliefs (повеќе...)

Лековити растенија
http://imor.org.mk/programmes/medicines/default.htm

KVCO (Kids Video Collaborate On-line) (повеќе...)

Проекти во рамките на глобалната мрежа на Интернационалната мрежа за образование и ресурси (iEARN) (повеќе...)
International Education and Resource Network (повеќе...)Линкови кон поголеми проекти:

Youth Communicating and Networking on HIV/AIDS http://www.digiarts-hiv-unesco.org/index.php
Building Bridges over Borders by using ICT and PBL http://www.imor.org.mk/programmes/bridges/
Global Teenager Project http://www.iicd.org/virtualcampus/
Youth Have a Say Against Terrorism http://www.imor.org.mk/programmes/noterror/
School Connectivity Project
Balkan Youth Network http://www.imor.org.mk/programmes/byn/
HIV/AIDS: Beyond my Own Backyard http://www.iearn.nk/index2.html
Do We Have a Spare Planet http://www.imor.org.mk/programmes/planet/glavna.htm
GEMS (Global Educational Model Schools) http://www.imor.org.mk/programmes/gems/default.htm
Medicines in our Backyard http://www.imor.org.mk/programmes/medicines/
Balkan in our Eyes http://www.imor.org.mk/programmes/bv/

Alternative flash content

Requirements

Посетители

Имаме присутни 11 гости и нема членови

Прирачник

  прирачник за граѓанско општество

Материјали

Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам

(верзија за печатење) Водич за родители за превенција на онлајн насилен екстремизам 

ИМОР нуди материјали/ресурси подготвени од страна на ИМОР и iEARN кои можат да се користат за стручно и професионално усовршување и развој. За да пристапите до материјалите треба да се најавите/регистрирате.

Обуки

ИМОР и неговите членови нудат обука, поддршка и експертиза во низа области.
Обуките се наменети за ученици, млади и возрасни слушатели.
Информирајте се повеќе за областите за кои ИМОР нуди обуки поврзувајќи се на следниот линк.

Услуги

Здружението Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР нуди голема лепеза услуги во сферата на компјутерските, комуникационите технологии и мултимедијата, проектно базирано учење, формалното и неформалното образование, стручниот и професионален развој, раководењето со човечките ресурси, управуањето со организациите, менаџирањето со проекти, истражувања, консултантски услуги и инженеринг.